Museum Vaals wint VVV 2009 Innovatieprijs
STICHTING

       Op 1 april 2008 werd ten overstaan van notaris C.A. Boswijk te Aalsmeer Stichting Museum Vaals, kunst met verbeelding opgericht.
                       
Stichting
       De Stichting heeft ten doel om in de gemeente Vaals een permanent museum met een vaste presentatie en tijdelijke exposities ten dienste van de gemeenschap en haar (toeristische) bezoekers te huisvesten. Het museum is gericht op het tentoonstellen van een unieke verzameling neogotische heiligenbeelden en andere neogotische kerkkunst afkomstig uit katholieke kerken en kloosters. Deze collectie zal spannend gecombineerd worden met beeldende kunst van hedendaagse kunstenaars.

       Daarnaast wil de stichting onderzoek naar en kennis betreffende neogotische heiligenbeelden en andere neogotische religieuze kunst- en gebruiksvoorwerpen bevorderen. Deze informatie zal dienen voor doeleinden als studie, educatie en genot.     

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:     
  1. het beheren, in stand houden, uitbreiden, onderzoeken en tentoonstellen van de collectie neogotische heiligenbeelden en kerkkunst in combinatie met hedendaagse beeldende kunst welke door derden aan de Stichting worden verhuurd, in bruikleen worden gegeven, op een andere wijze in gebruik worden gegeven of in eigendom worden overgedragen;         
  2. het selectief aankopen, in bruikleen of op andere wijze in eigendom of gebruik verkrijgen en het beschrijven en restaureren van de neogotische heiligenbeelden, kerkkunst en hedendaagse kunst;
  3. het organiseren en presenteren van kunstprojecten rondom religie;         
  4. het presenteren en houden van tentoonstellingen;          
  5. het bevorderen van onderzoek en kennis betreffende neogotische heiligenbeelden en andere neogotische kerkkunst en het uitdragen van deze kennis en daarvoor lokaal, regionaal, provinciaal landelijk en grensoverschrijdend bij een breed publiek belangstelling te wekken en te bevorderen.
 
Groepsbezoek

--> Schoolbezoek

Diavoorstelling